Alchajmer Gingko list| posrednik u lekovima bez recepta hemijskim prekursorima i aktivnim farmaceutskim sastojcima