Lekovi protiv bolova Diklofenak| Ibuprofen| posrednik u lekovima bez recepta hemijskim prekursorima i aktivnim farmaceutskim sastojcima