Prekid uzimanja nikotina Nikotin| posrednik u lekovima bez recepta hemijskim prekursorima i aktivnim farmaceutskim sastojcima