Mast od ribljeg ulja | Preparati za tretiranje ožiljaka | Preparati za lečenje rana i ulceracijaposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora