Sweets | Hrana koja se obično prodaje u apoteci | posrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora