Derivati ksantina | Psihostimulansi koji se koriste za adhd i nootropi | Psihoanaleptici