Biljni preparati koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida | Hipolipemici monokomponentni | Sredstva koji utiču na lipide u serumu