Fibrati | Hipolipemici monokomponentni | Sredstva koji utiču na lipide u serumu