Organski nitrati | Vazodilatatori koji se koriste u lečenju srčanih obolenja | Kardiološka terapija