Kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma kalcijuma i magnezijuma | Antacidi | Lekovi za poremećaje aciditeta