يشتري Mirta tad
(العربية )
Kopen Mirta tad
(Nederlands )
Buy Mirta tad
(English )
خرید Mirta tad
(فارسی )
Acheter Mirta tad
(Français )
Membeli Mirta tad
(Bahasa Indonesia )
買う Mirta tad
(日本語 )
주문 Mirta tad
(한국어 )
Comprar Mirta tad
(Português )
Купить Mirta tad
(Русский )
Köp Mirta tad
(Svenska )
Kupiti Mirta tad
(Srpski - Српски )