Agenţi pentru protecţia culturilor | Pesticide | mediator al ingredientelor farmaceutice active și al precursorilor chimici