Livsmedel som säljs på apotek | medlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer