Homeopati/biokemi | Läkemedel för specialbehandlingar | medlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer