Medicinska produkter av läkemedelstyp | medlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer