Rubidium (82rb) chloride | Övriga | Hjärta och kretsloppmedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer