Perflubron | Övriga kontastmedel för magnetisk resonastomografi | Kontrastmedel för magnetisk resonanstomografimedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer