Dihydroxialuminiumnatriumkarbonat | Aluminiumföreningar | Antacidamedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer