Gatifloxacin | Fluorokinoloner | Mikrobmedelmedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer