Sulfafurazol | Sulfonamidy | Leki stosowane w zakażeniach oczumediatora aktywnych składników farmaceutycznych i prekursorów chemicznych