Mefenamsyra | Fenamater | Icke-steroida anti-inflammatoriska och antireumatiska medelmedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer