Propanol | Jiná antiseptika a dezinficiencia | Antiseptika a dezinficienciamediátor aktivních farmaceutických složek a chemických prekurzorů