Hydrokortisonbutyrat | Medelstarkt verkande kortikosteroider (klass ii) | Kortikosteroidermedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer