Acid nicotinic | Acid nicotinic şi derivaţi | Hipolipemiante simplemediator al ingredientelor farmaceutice active și al precursorilor chimici