Hlortalidon | Sulfonamidi monokomponentni | Slabi diuretici isključujući tiazideposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora