Redukcija telesne težine Orlistat| Ostali proizvodi protiv gojaznosti sa perifernim dej| Ostali lekovi protiv gojaznosti| Preparati protiv gojaznosti sa perifernim delovanjem| posrednik u lekovima bez recepta hemijskim prekursorima i aktivnim farmaceutskim sastojcima