اختلالات روماتیسمی ایبوپروفن| واسطه عاملهای دارویی فعال و پیش سازهای شیمیایی