Mag-/tarmbesvär Alginsyra| Esomeprazol| Omeprazol| medlare i receptfria läkemedel av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer