Kolesterolsänkande Omega-3-triglycerider inkl. övriga estrar och syror| Vitlök| Övriga lipidmodifierande medel| medlare i receptfria läkemedel av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer