Sura uppstötningar etc. Almacilat| Aluminium oxid i kombination med magnesium oxid| Aluminiumfosfat| Dihydroxialuminiumnatriumkarbonat| Hydrotalcit| medlare i receptfria läkemedel av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer