Torsoortoser corsage | Hjälpmedel | Rehab-/vårdteknik