Jod[131i]-föreningar | Övriga terapeutiska radioaktiva läkemedelsberedningar | Terapeutiska radioaktiva läkemedelsberedningar