Jedinjenja joda (131l) | Ostali terapijski radiofarmaceutici | Terapijski radiofarmaceutici