Ytrium[90y]-föreningar | Anti-inflammatoriska medel | Terapeutiska radioaktiva läkemedelsberedningar