Jedinjenja itrijuma (90y) | Antiinflamatorna sredstva | Terapijski radiofarmaceutici