Compuşi pe bază de ytriu (90y) | Agenţi antiinflamatorii | Radiofarmaceutice terapeutice