Związki itru (90y) | Czynniki przeciwzapalne | Radiofarmaceutyki terapeutyczne