Jod[131i]-föreningar | Övriga diagnostiska radioaktiva läkemedelsberedningar | Diagnostiska radioaktiva läkemedelsberedningar