Indium[111in]-föreningar | Tumor diagnos | Diagnostiska radioaktiva läkemedelsberedningar