Związki indu (111i) | Wykrywanie guzów nowotworowych | Radiofarmaceutyki diagnostyczne