Związki indu (111i) | Wykrywanie zapaleń i ognisk infekcji | Radiofarmaceutyki diagnostyczne