Jedinjenja tehnicijuma (99mtc) | Detekcija inflamacije i infekcije | Dijagnostički radiofarmaceutici