Jod[125i]-föreningar | Hjärta och kretslopp | Diagnostiska radioaktiva läkemedelsberedningar