Związki jodu (125j) | Ukłas sercowo-naczyniowy | Radiofarmaceutyki diagnostyczne