Sloučeniny jodu (125i) | Kardiovaskulární systém | Diagnostická radiofarmaka