Tehnicijum (99mtc) za inhalaciju | Respiratorni sistem | Dijagnostički radiofarmaceutici