Związki technetu (99mtc) podawane drogą wziewną | Układ oddechowy | Radiofarmaceutyki diagnostyczne