Inne radiofarmaceutyki stosowane do diagnostyki wątroby i układu siateczkowo-śródbłonkowego | Wątroba i układ siateczkowo-śródbłonkowy | Radiofarmaceutyki diagnostyczne