Teknetium[99mtc]- partiklar och kolloider | Lever och retikuloendotelialsystem | Diagnostiska radioaktiva läkemedelsberedningar