Teknetium[99mtc]-föreningar | Lever och retikuloendotelialsystem | Diagnostiska radioaktiva läkemedelsberedningar